Niedziela, 12 Lipiec 2020 r. ,   Brunona, Jana, Wery

Elektrownie wodne. Odnawialne źródła energii

   6

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to sposoby otrzymywania mocy bez długotrwałego uszczuplania naturalnych zasobów naszej planety, gdyż ich pokłady uzupełniają się w stosunkowo krótkim czasie. Współcześnie podejmowanie tego typu działań jest konieczne, aby człowiek mógł dalej funkcjonować. Złoża paliw kopalnych powoli się wyczerpują, a ich odbudowa zajmie miliony lat. Spalanie węgla kamiennego, brunatnego, gazu ziemnego emituje do atmosfery setki tysięcy ton dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń. 

Promieniotwórcze odpady z energetycznych izotopów uranu wzbudzają wśród społeczeństwa mieszane uczucia podobnie jak bezpośrednia bliskość bloków siłowni jądrowych. Taka sytuacja wymusza na władzach centralnych, czy lokalnych zainteresowanie się problematyką odnawialnych źródeł energii jak siła wiatru, wody (pływy, fale morskie, rzeki) oraz słońca, a także moc geotermalna. Dzięki odpowiednio podjętym krokom możliwe będzie zwiększenie udziału mocy alternatywnej w światowym zapotrzebowaniu na prąd, co wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, w którym wszyscy egzystujemy.

Elektrownie wodne, definicja i rodzaje

Najprostszą definicją tego typu ośrodków jest wspomnienie faktu o wykorzystaniu energii potencjalnej wody przez te miejsca do wytworzenia energii elektrycznej. Tak spełnione warunki posiada kilka rodzajów zakładów, takich jak zapory, elektrownie szczytowo - pompowe, przepływowe i wykorzystujące moc morskich pływów.

Sposób działania elektrowni

Tamy rzeczne przekładają energię spadającej z wysokości spiętrzonej wody, która następnie uderza w łopaty turbiny generujące napięcie. Potencjał uzyskuje się poprzez budowę jak najwyższych zapór z betonu, ziemi lub żelbetu. Elektrownie szczytowo - pompowe w chwilach dużego zapotrzebowania konsumenckiego uwalniają masy cieczy zgromadzonej w zbiorniku na szczycie wzniesienia. Stacje przepływowe teoretycznie w niewielkim stopniu ingerują w środowisku przyrodnicze, ponieważ jedynym aspektem, jaki biorą pod uwagę, jest naturalny ciąg cieku wodnego. Stosunkowo najnowszy sposób na powstawanie prądu znalazły elektrownie pływowe przetwarzające kinetykę przybrzeżnych dobowych zmian lustra morza, bądź oceanu.

Energetyka wodna - sytuacja na świecie

W 2015 roku energetyka wodna wytworzyła 16,6% całkowitej ilości prądu na świecie i ponad 70% ze wszystkich odnawialnych źródeł. Jest już produkowana w około 150 krajach, a Chiny są największym producentem elektryczności na świecie z  przeszło 700 terawatogodzinami emisji w 2010 roku. Niektóre państwa (Brazylia, Kanada, Nowa Zelandia, Wenezuela, Austria, Norwegia, Szwajcaria, czy na przykład Paragwaj) opierają się głównie na napięciu z elektrowni wodnych. Ten ostatni na swoim terytorium nie ma ani jednego konwencjonalnego zakładu. Do największych zespołów hydroenergetycznych należy Three Gorges Dam (Chiny), Itaipu Dam (pogranicze Brazylii i Paragwaju), Xiluodu Dam (Chiny) oraz Guri Dam (Wenezuela). Warto wspomnieć, iż istnieje w terminologii określenie "pikoelektrownie", które działają w ogrodach na małych ciekach wodnych o przepływie nieporównywalnie mniejszym do potężnych rzek, a mogące zasilić domowy telewizor i kilka żarówek.

Jak działa elektrownia pływowa?


Elektrownia pływowa wykorzystuje energię pływów morskich, czyli regularnych zmian poziomu wody wywoływanych przez grawitacyjne oddziaływania Księżyca Słońca. Klasycznym już rozwiązaniem jest odcięcie terenu zalewanego przez wody morskie w trakcie przypływu (fiordy, zatoki, ujścia rzek) zaporą, w której zamontowane są przepusty z turbinami.

Elektrownia działa dwa razy na dobę. W trakcie przypływu wlewająca się do tak utworzonego zbiornika napędza turbiny. Po wyrównaniu poziomów wody w zbiorniku i morzu elektrownia przestaje działać aż do momentu rozpoczęcia odpływu. Dzięki zainstalowanym w przepustach stawidłom cofająca się do morza woda także obraca turbiny elektrowni.

Budowa zapory nie jest konieczna. W wielu miejscach oceanu występują silne prądy pływowe. Zakotwicza się w nich pływające elektrownie z wirnikami śmigłowymi zanurzonymi nawet na kilkadziesiąt metrów. Wirniki te obracane są przez prądy pływowe występujące pod powierzchnią morza. Podobne rozwiązanie, tylko stacjonarne, stosuje się, gdy głębokość morza pozwala na zainstalowaniu na dnie urządzeń elektrowni.Tespol to firma zajmująca się szeroko pojętą dystrybucją systemów radiokomunikacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym multimetry...
Firma Kielo Systemy Pompowe mająca swoją siedzibę na terenie Nowego Targu oferuje klientom rozbudowane systemy pompowe. W ofercie firmowej...
Bipal Automatyka Przemysłowa jest przedsiębiorstwem mającym swoją siedzibę we Wrocławiu. Firma świadczy szeroki zakres usług związanych...